Речник

Добре дошли в нашия пояснителен речник, където ще откриете информация за думи, събития, места, специфични понятия и личности, които днес са рядко срещани или малко познати. Този речник е подходящ за справка, докато разговаряте с оцелелите от лагера.
 

Как работи? По подразбиране са заредени всички думи в речника. За да филтрирате думите по определена буква, просто натиснете съответния бутон и ще видите само значенията на думите, започващи с тази буква. Натиснете бутона отново, за да се върнете към пълния списък. Освен това, имате възможност да търсите и по ключова дума.

Събитие/място/понятие/личност
Пояснение
10-ти ноември 1989
Пояснение
Това е датата, на която се провежда т.н. Десетоноемврийски пленум. Тогава Централният комитет на Българската комунистическа партия освобождава Тодор Живков от най-високата длъжност генерален секретар на партията (и фактически ръководител на държавата), която той заема в продължение на 35 години. Тази дата се възприема като начало на прехода на България към демокрация и пазарна икономикa, въпреки че еднопартийната система на БКП (която продължава да е единственият ръководен фактор в държавата) е премахната едва на следващата година, а първите реални икономически реформи са предприети 15 месеца след пленума. Десетоноемврийският пленум е определян като преврат (Желю Желев) или като „конституционна смяна“ на държавното ръководство (Костадин Чакъров), а заедно с последвалите събития е наричан и „тихата революция“.
9-и септември 1944
Пояснение
Деветосептемврийският преврат е насилствено завземане на централната и местната власт в Царство България, извършено в условията на започнала съветска окупация на страната. Превратът е организиран от опозиционната политическа коалиция Отечествен фронт и извършен през нощта на 8 срещу 9 септември 1944 г.
Страница 1
С подкрепата на