Речник

Добре дошли в нашия пояснителен речник, където ще откриете информация за думи, събития, места, специфични понятия и личности, които днес са рядко срещани или малко познати. Този речник е подходящ за справка, докато разговаряте с оцелелите от лагера.
 

Как работи? По подразбиране са заредени всички думи в речника. За да филтрирате думите по определена буква, просто натиснете съответния бутон и ще видите само значенията на думите, започващи с тази буква. Натиснете бутона отново, за да се върнете към пълния списък. Освен това, имате възможност да търсите и по ключова дума.

Събитие/място/понятие/личност
Пояснение
Враг на народа
Пояснение
„Враг на народа“ е термин, с който се означават реалните или подозирани за противници на комунистическата власт. Това са най-вече съдените и репресираните по политически причини.
Враг с партиен билет
Пояснение
„Враг с партиен билет“ е устойчив клиширан израз, намерил живителна среда в Съветския съюз. През 1930-те години във връзка с разправата на Сталин с неговите вътрешнопартийни противници изразът придобива и идеологическа окраска. Най-изявените „врагове с партиен билет“ от времето на т.нар. „Голяма чистка“ са Николай Бухарин, Григорий Зиновиев, Лев Борисович Каменев и Леон Троцки. В края на 40-те години Българската комунистическа партия (БКП) възприема от Съветския съюз и практически прилага този метод за разправа с мними противници вътре в самата партия. Една от най-емблематичните жертви на този процес в България е Трайчо Костов. През 1949 г. във всички страни в източноевропейските съветски сателити са проведени показни процеси срещу „враговете с партиен билет“ и вътрешнопартийни чистки, чиято цел е унищожаването на титовизма и национализма и пълното подчиняване на източноевропейските компартии на Съветския съюз.
Въдворяване
Пояснение
Насилствено затваряне на противници на комунистическия режим, които са оценени като заплаха за системата - както политически опоненти, така и обикновени граждани, без съд и присъда в лагери за принудителен труд, наричани трудово-възпитателни общежития (ТВО).  В първите години на режима се използва и терминът „въдворяване на ново местожителство“, по-късно изменено на „принудително установяване на ново местожителство“, което по-строгата форма на изселването.
Възпоменание
Пояснение
Възпоменание е събитие, което се състои всяка година в памет на жертвите на тоталитарния комунистически режим, на бившата територия на лагера „Белене“. Възпоменанието се провежда ежегодно от 1990 до 2019 г. Заради Ковид през 2021 и 2022 г. възпоменание не се провежда.
Възродителен процес
Пояснение
Т. нар. „Възродителен процес“ е насилственото преименуване на турското население в България и останалите мерки за заличаване на етническата и верска му идентичност в годините 1984-1985 г.
Страница 1
С подкрепата на