Речник

Добре дошли в нашия пояснителен речник, където ще откриете информация за думи, събития, места, специфични понятия и личности, които днес са рядко срещани или малко познати. Този речник е подходящ за справка, докато разговаряте с оцелелите от лагера.
 

Как работи? По подразбиране са заредени всички думи в речника. За да филтрирате думите по определена буква, просто натиснете съответния бутон и ще видите само значенията на думите, започващи с тази буква. Натиснете бутона отново, за да се върнете към пълния списък. Освен това, имате възможност да търсите и по ключова дума.

Събитие/място/понятие/личност
Пояснение
КАПО
Пояснение
Жаргонно наименование на лагерист в нацистките концлагери, който е натоварен с дребни административни и стопански функции. В системата на българските лагери еквивалентна „длъжност“ е член на Култсъвета.
Колективизация
Пояснение
Колективизацията, започната в България след завземането на властта от Отечествения фронт, представлява насилствено отнемане на частната собственост и повсеместно обединение на дребните земеделски собственици в Трудово кооперативни земеделски стопанства (ТКЗС). Колективизацията се налага със закони, принудителни административни мерки и репресии. Чрез колективизацията на селските стопани и национализацията на промишлените предприятия и банковия капитал се постига основната политическа задача на комунистическата идеология – пълен контрол върху обществото и поставянето му в пълна икономическа зависимост. Голяма част от попадналите в лагер лагеристи в първите години на режима са именно селяни, които отказвали да се включат в ТКЗС-тата или с други думи – отказвали да се откажат от нивата си. 
Комсомол
Пояснение
Комсомол е съкратеното название на младежкото комунистическо движение. Това е една от масовите тоталитарни организации, която поставя под контрол младежта. От 1947 г. се нарича Съюзът на народната младеж, а от 1949 г. - Димитровски комунистически младежки съюз - ДКМС.
Комунизъм
Пояснение
Теоретично комунизъм (от латински: commùnis, „общ“, „обществен“) е социално и политическо движение, поставящо си за цел създаването на безкласово общество, основано на общата собственост на средствата за производство, свободен достъп до предметите за потребление, премахване на наемния труд и на държавата. В частност „комунизъм“ се нарича и обществено-политическата, икономическа и идеологическа система, изградена от тоталитарните режими в Съветския съюз и страните от неговата сфера (чиято практическа същност силно се различава от теоретичния и неосъществим комунизъм). Комунистическият режим в България продължава 45 години (1944-1989 г.). Хиляди убийства, десетки хиляди въдворявания в лагери без съд и присъди, няколко държавни фалита - това са само част от „постиженията“ на този тоталитарен режим.
Контрареволюция
Пояснение
Така комунистическите режими в Източна Европа и СССР определят Унгарското въстание. Въдворените по политически причини в този период са наричани контрареволюционери, тъй като са подозирани, че могат да поведат подобна революция срещу комунизма и в България.
Страница 1 2
С подкрепата на