Речник

Добре дошли в нашия пояснителен речник, където ще откриете информация за думи, събития, места, специфични понятия и личности, които днес са рядко срещани или малко познати. Този речник е подходящ за справка, докато разговаряте с оцелелите от лагера.
 

Как работи? По подразбиране са заредени всички думи в речника. За да филтрирате думите по определена буква, просто натиснете съответния бутон и ще видите само значенията на думите, започващи с тази буква. Натиснете бутона отново, за да се върнете към пълния списък. Освен това, имате възможност да търсите и по ключова дума.

Събитие/място/понятие/личност
Пояснение
Бригадир
Пояснение
„Бригадите бяха основната организационна структура за разпределение на лагеристите и всяка една от тези бригади имаше един, определен от Култсъвета и разбира се, одобрен от официалната държавна охрана, бригадир, който също беше лагерист, но той беше човекът, който пряко командваше и управляваше бригадата. Не работеше. Живееше заедно с бригадата. Получаваше различна дажба храна и имаше повишени възможности и разрешителни да си купува допълнителна храна от лавката […]. Най-ниското ниво на привилегировани лагеристи бяха бригадирите и те, може би, бяха и най-много, понеже май се събираха около 50 бригади, ако не и малко повече.“ – Никола Даскалов, бивш лагерист в Белене
Българската социалдемократическа партия (БСДП)
Пояснение
БРСДП е лява политическа партия, създадена през 1891 г. През 1903 г. тя се разцепва на БРСДП (тесни социалисти), начело с Димитър Благоев, и БРСДП (широки социалисти), начело с Янко Сакъзов. През 1919 г. БРСДП (т.с.) се болшевизира и се преименува на Българска комунистическа партия.
Враг на народа
Пояснение
„Враг на народа“ е термин, с който се означават реалните или подозирани за противници на комунистическата власт. Това са най-вече съдените и репресираните по политически причини.
Враг с партиен билет
Пояснение
„Враг с партиен билет“ е устойчив клиширан израз, намерил живителна среда в Съветския съюз. През 1930-те години във връзка с разправата на Сталин с неговите вътрешнопартийни противници изразът придобива и идеологическа окраска. Най-изявените „врагове с партиен билет“ от времето на т.нар. „Голяма чистка“ са Николай Бухарин, Григорий Зиновиев, Лев Борисович Каменев и Леон Троцки. В края на 40-те години Българската комунистическа партия (БКП) възприема от Съветския съюз и практически прилага този метод за разправа с мними противници вътре в самата партия. Една от най-емблематичните жертви на този процес в България е Трайчо Костов. През 1949 г. във всички страни в източноевропейските съветски сателити са проведени показни процеси срещу „враговете с партиен билет“ и вътрешнопартийни чистки, чиято цел е унищожаването на титовизма и национализма и пълното подчиняване на източноевропейските компартии на Съветския съюз.
Въдворяване
Пояснение
Насилствено затваряне на противници на комунистическия режим, които са оценени като заплаха за системата - както политически опоненти, така и обикновени граждани, без съд и присъда в лагери за принудителен труд, наричани трудово-възпитателни общежития (ТВО).  В първите години на режима се използва и терминът „въдворяване на ново местожителство“, по-късно изменено на „принудително установяване на ново местожителство“, което по-строгата форма на изселването.
Страница 1 2 3 4 5 ...
С подкрепата на