Книги и филми за Белене и лагера

Тук ще намерите справка за книги и филми, посветени на Белене, лагера и режима. Списъкът включва документална, биографична, мемоарна и художествена литература на различни езици, документални и игрални филми. От тях можете да научите още, след като сте разговаряли с оцелелите от лагера и сте посетили Белене на живо или дигитално.

Натиснете бутон, за да се зареди съответният списък. Имате възможност да търсите и да подреждате книгите и филмите по различни признаци.

Заглавие
Записано в концлагер Белене
Автор
Крумов Руен
Издателство, място, година
Христо Ботев, София, 1995
Заглавие
Посмъртна изповед
Автор
Знеполски, Денчо
Издателство, място, година
Хр. Ботев, Знеполски, Денчо, 1997
Информация:
"Спомените на Денчо Знеполски не са написани от неговата ръка, но те са изречени от него, разказани са спонтанно по различни поводи. Магнетофонната лента в продължение на повече от 20 години е запечатала негови доклади на официални места, приветствени и съболезнователни слова, спомени пред студенти и трудови колективи, обикновени, но съдържателни разговори на трапеза или в градината, на което се дължи и известното разностилие в предлагания текст. Словото му най-често е непретенциозно, но пределно искрено - слово на честен и безхитростен човек. Споменатите имена са малко, а той държеше извънредно много на хората - явно, че е рисувал събитието със замах, с едри щрихи или пък е бързал, остава само да гадаем... Денчо беше истински трънчанин, с което твърде се гордееше." Мария Знеполска
Заглавие
Обратната страна на медала
Автор
Икономов Милко
Издателство, място, година
Фондация "Остров Белене", Белене, 2021
Информация:
Една уникална и неиздавана досега творба, описваща личната история на млад мъж преминал през ада на концлагера „Белене“.
Заглавие
Горчиви разкази. Тяхната истина за „възродителния процес“
Автор
Али Адиков, Сенем Конедарева
Издателство, място, година
Фондация за регионално развитие „Родопи – XXI век“, Благоевград, 2003
Заглавие
Вяра зад бодлива тел или радост в страдания
Автор
Шемков, Кирил
Издателство, място, година
Унисон, София, 1995
Информация:
Кирил Шемков, адвентистки проповедник, през 1949 е въдворен в концлагера Белене и прекарва 7 години в него.
Страница 1 2 3 ...
С подкрепата на