Книги и филми за Белене и лагера

Тук ще намерите справка за книги и филми, посветени на Белене, лагера и режима. Списъкът включва документална, биографична, мемоарна и художествена литература на различни езици, документални и игрални филми. От тях можете да научите още, след като сте разговаряли с оцелелите от лагера и сте посетили Белене на живо или дигитално.

Натиснете бутон, за да се зареди съответният списък. Имате възможност да търсите и да подреждате книгите и филмите по различни признаци.

Заглавие
Аз бях само на 17 години
Автор
Огнянов Бойчо
Издателство, място, година
Изток-Запад, София, 2013
Информация:
Бойчо Огнянов е най-младият концлагерист в Ножарево, Заград и Белене. Книгата не е просто един спомен от Белене, а особено вълнуващ спомен, който впечатлява читателя и е много автентичен. Бившите лагерници и затворници от комунистическия режим лека-полека си отиват – не бива истината за онова време да си отиде с тях. Днес тя може и да не обърне вниманието, което заслужава, върху себе си. Но един ден необременените поколения със сигурност ще искат да се вгледат по-критично в онова време. Тази книга е за тях.
Заглавие
Без следа? Лагерът Белене 1949-1959 и след това
Автор
Знеполски, Ивайло
Издателство, място, година
Институт за изследване на близкото минало, София, 2009
Информация:
Светът на лагерите не е важен, понеже в него са страдали и умирали; светът на лагерите е важен, тъй като в него са живели. Тъй като тук човек в собствените си очи е превърнат в нещо тотално лишено от стойност; но съща така и защото самите надзиратели на тези хора са превърнати в тотално лишени от стойност в собствените си очи; а също и защото една страна, в която съществуват концентрационни лагери, е прогнила до мозъка на костите. Концентрационния свят е една неизбежна зараза и поради това той е най-голямото нещастие, което може да се случи.
Заглавие
Белене – място на памет? Антропологична анкета
Автор
Колева Даниела
Издателство, място, година
Институт за изследване на близкото минало и Издателство „СИЕЛА“, София, 2010
Информация:
Aпpил 2008-ма, за пъpви път в Белене. Знаем къде oтиваме: акo cъвpеменните бългаpи, ocoбенo пo-младите, cа чули нещo за Белене, тo е cвъpзанo пpеди вcичкo c кoмуниcтичеcкия кoнцлагеp и едва напocледък – c тoлкoва ocпopвания пpoект за атoмната електpoцентpала. Книгите, кoитo cме чели, и филмите, кoитo cме гледали, cа пpевъpнали за наc Белене в cимвoл на бългаpcкия кoмуниcтичеcки ГУЛAГ. Tъкмo заpади тoва иcкаме да гo пocетим. Oтиваме, за да cе запoзнаем c мяcтoтo, да cъбеpем cпoмени на xopа, кoитo cа pаcли кpай лагеpа или дopи cа pабoтили в негo, да pазгoваpяме c възpаcтни и млади и да cе oпитаме да pазбеpем дали и как тoва миналo пpиcъcтва в наcтoящетo на oбщнocтта – в пространството на гpада и в паметта на негoвите жители. Някoи oт xopата, чиитo pазкази cледват тук, мoже да cа cъглаcни c мен. Дpуги ще имат pезеpви. Tpети cъc cигуpнocт ще възpазят. Oт вcички тяx научиx нещo важнo: че миналoтo е твъpде cлoжнo, за да бъде pазказанo пpocтичкo. Нo твъpде важнo, за да не cе мълчи за негo. Oттук нататък те имат думата.
Заглавие
Белене – островите на смъртта
Автор
Казашки, Васил
място, година
Видин, 2000
Заглавие
Белене – островът на забравените
Автор
Гешев Недялко
Издателство, година
ДФ"Робинзон" АТИ, 1992
Информация:
Преживяното, достигащо до границите на невъзможното, е не само лична драма. Авторът въвежда читателя в ада на българския „Гулаг“, който не отстъпва на фашистките концентрационни лагери.
Страница 1 2 3 ...
С подкрепата на